2017-06-07

Kierownictwo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MYSZKOWIE

dr n. med. Marek Olenderek

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO

Sekcja Epidemiologii
p.o. Kierownik Sekcji
Melania Hartwich
Pokój nr 107
tel.: (34) 313-13-05 wew 26
e-mail: ep.sanepid_myszkow@jurasoft.net.pl

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
p.o. Kierownik Sekcji
Helena Baryła
Pokój nr 113
tel.: (34) 313-13-05 wew 28
e-mail: hzzsanepid.myszkow@gmail.com

Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska
Kierownik Sekcji
Joanna Kaczmarek
Pokój nr 103
tel.: (34) 313-13-05 wew 27
e-mail: hk_myszkow@interia.pl

Sekcja Higieny Pracy
Kierownik Sekcji
mgr Danuta Rzepka
Pokój nr 114
tel.: (34) 313-13-05 wew 24
e-mail: hp_sanepid_myszkow@interia.pl

Stanowisko Pracy do spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Marek Suchecki
Pokój nr 106
tel.: (34) 313-13-05 wew 31

Stanowisko Pracy do spraw Higieny Dzieci i Młodzieży
mgr Jolanta Gurbała
Pokój nr 112
tel.: (34) 313-13-05 wew 29
e-mail: hd.sanepidmyszkow@gmail.com

Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Oświaty Zdrowotnej
Ewa Surma
Pokój nr 112
tel.: (34) 313-13-05 wew 29
e-mail: oz.sanepid_myszkow@interia.pl


ODDZIAŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY

Kierownik Oddziału Ekonomiczno - Administracyjnego
mgr Anna Słabosz
Pokój nr 203
tel.: (34) 313-13-05 wew 25

Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego
mgr Anna Słabosz
Pokój nr 203
tel.: (34) 313-13-05 wew 25

Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Organizacji i Kadr
Magdalena Moczulska
Pokój nr 202
tel.: (34) 313-13-05 wew 30 e-mail: asiakadry@ineria.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego
mgr Beata Włodarczyk
Pokój nr 113
tel.: (34) 313-13-05 wew 20

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się